تاریخچه ستاد

بمنظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و به موجب ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67/8/3 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

 

 اعضاء ستاد 

 • رئیس جمهور – رئیس ستاد
 • دادستان کل کشور
 • وزیر کشور
 • وزیر اطلاعات
 • وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • وزیر آموزش و پرورش
 • رئیس سازمان صدا و سیما
 • فرمانده نیروی انتظامی
 • رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران
 • رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
 • فرمانده نیروی مقاومت بسیج
 • وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

واحدهای دبیرخانه ستاد

 •  معاونت مقابله با عرضه و امور بين الملل

       اداره كل مقابله با عرضه

       دفتر روابط بین الملل

       اداره کل اموال و دارائی‌ها و کمیسیون مرکزی فروش

 •  معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي

       اداره کل امور فرهنگی و پیشگیری

اداره کل امور درمان، بازپروری و حرفه آموزی

        دفتر مشارکت‌های مردمی و تنمودار‌های غیردولتی

 •   معاونت اداري و مالي و امور مجلس

       اداره کل امور مالی و حسابداری

        اداره کل امور اداری و پشتیبانی

 اداره کل قوانین و امور حقوقی

  

 • دفتر دبیر کل ستاد
 • دفتر حراست
 • دفتر روابط عمومی
 • دفتر بازرسی و هماهنگی امور استان‌ها
 • دفتر برنامه ریزی
 • مرکز پژوهش، مطالعات و آموزش