کارمند اداری خانم / آقا

کارشناس فروش خانم / آقا

کارگر ساده

کارگر ساده با جای خواب

حسابدار

کار در منزل

چرخکاری

کارفرما و کارآفرینان گرامی، در صورت تمایل به ایجاد فرصت شغلی، لطفا پس از  ثبت نام در کارآفرینان، به قسمت ایجاد فرصت شغلی مراجعه نمایید.