اعطاء وام های قرض الحسنه به کارآفرینان 

در راستای توسعه اشتغال و حمایت از کارآفرینی ، ستاد مبارزه با مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران حداکثر تا سقف 150 میلیون تومان به کارآفرینان واجد شرایط ذیل وام با کارمزد 4درصد اعطا می نماید:

- داشتن کارگاه فعال

- به کارگیری نیروهای بهبودیافته و یا اعضاء خانواده بهبودیافته از اعتیاد (به ازاء هر نفر بهبودیافته 15 میلیون تومان)

- جواز کسب

- لیست بیمه پرسنل

در صورت تمایل به اخذ تسهیلات ، ابتدا در قسمت کارآفرینان ثبت نام نمایید سپس به گزینه درخواست تسهیلات مراجعه نمایید.